background

Jsme komplexní poradenská společnost
v oblasti dotací, projektů a veřejných zakázek.

CO MÁME ZA SEBOU?

2000 PROJEKTŮ
1300 TENDERŮ
10 mld. OBJEMU ZAKÁZEK

Dotace

Pomůžeme Vám s výběrem vhodné dotace, analyzujeme Váš projektový záměr, zjistíme jeho šanci na úspěch, připravíme kompletní žádost o dotaci a následně Vás provedeme administrativním procesem při realizaci Vašeho projektu.

Zajistíme Vám na klíč všechny zásadní úkony v rámci dotačního poradenství:

Žádost o dotaci

Veřejné zakázky

Proplacení dotace

Udržitelnost projektu

Specializujeme se na dotace pro:

Města a obce

Školy a neziskové organizace

Podnikatele

Zemědělce

background

Projekty

Pomůžeme Vám ve spolupráci s našimi prověřenými partnery s přípravou Vašeho projektu na míru. Společně dokážeme nachystat a realizovat Váš projekt doslova od A do Z.

Zajistíme Vám realizaci:

Geodetického zaměření

Projektové dokumentace

Položkového rozpočtu

Odborných a profesních posudků

Autorského a technického dozoru

Specializujeme se na projekty v oblasti:

Občanské vybavenosti

Pozemních komunikací

Zeleně a vody

Modernizace škol

Technologických a technických celků

Tendery

Zajistíme Vám komplexní realizaci

 • zadávacích řízení
 • výběrových řízení
 • audit realizovaných zakázek
 • bid management

Na klíč zpracujeme výběr dodavatele dle závazných pravidel příslušných dotačních titulů včetně komunikace s poskytovatelem dotace

 • IROP, OPPIK, OPŽP, PRV, národní dotační programy aj.

Jsme k dispozici v poradenství v oblasti tenderů

 • pro zadavatele
 • pro dodavatele
 • vykonáváme i auditní činnost postupu zadavatele
background

Strategie

Pomůžeme Vám s přípravou strategického dokumentu dle Vašich požadavků. Specializujeme se na strategické dokumenty v souvislosti s dostupnými dotačními tituly. Pomůžeme Vám ve spolupráci s našimi prověřenými partnery s přípravou komplexní strategií včetně odborných stanovisek.

Dokážeme Vám zajistit:

Studie proveditelnosti

Cost-benefit analýzy (CBA)

Finanční analýzy

Programy a plány rozvoje

Analýzy potenciálu produkce odpadu

O společnosti

regiozona s.r.o.
Lešetín II 7147
760 01 Zlín
IČ: 03624625 / DIČ: CZ03624625

ID datové schránky: vn3thwj
Číslo účtu: 2700706812/2010
Banka: FIO banka, a.s.

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 85923.

01 | DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

IROP

 • Integrovaný regionální operační program
 • Bezpečná doprava, cyklodoprava
 • Multimodální osobní doprava, telematika pro veřejnou dopravu
 • Vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ, zájmové vzdělávání)
 • Veřejná prostranství
 • Cestovní ruch
 • Sociální služby, sociální bydlení
 • Kultura, památky
 • Hasičská technika
 • individuální i CLLD projekty
Ing. Denisa Dočkalová | irop@regiozona.cz | 774 447 121

DOT

 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo kultury
 • Ministerstvo vnitra
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Národní sportovní agentura
 • Státní fond dopravní infrastruktury
 • Státní fond podpory investic
 • Ostatní dotační tituly
Bc. Kateřina Milošová | dotace@regiozona.cz | 608 896 755

ENVI

 • Operační program Životní prostředí
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Národní plán obnovy
 • Modernizační fond
Mgr. Jaromír Kovařík | envi@regiozona.cz | 774 230 505

02 | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 • Zadávací řízení dle zákona
 • Veřejné zakázky mimo zákon
 • Profily zadavatele & elektronické nástroje
 • EVEZA
 • Smluvní agenda
Mgr. Martin Chmela | tender@regiozona.cz | 773 230 365

03 | PROJEKTOVÁ SPOLUPRÁCE

 • Řešení projektů na klíč
 • Architektonické studie
 • Projektové dokumentace ve všech stupních
 • Inženýring
 • Strategie
 • Odborné posudky
 • Dokumentace k prověřování klimatického dopadu
 • Programy rozvoje
 • Další strategické dokumenty
RNDr. Roman Kašpar | kaspar@regiozona.cz | 774 230 210