background

Jsme komplexní poradenská společnost
v oblasti dotací, projektů a veřejných zakázek.

Letos nás čeká 1000. úspěšný projekt, bude to ten Váš?

975 Úspěšných projektů
622 Realizovaných tenderů
250 Vypracovaných strategií

Dotace

Pomůžeme Vám s výběrem vhodné dotace, analyzujeme Váš projektový záměr, zjistíme jeho šanci na úspěch, připravíme kompletní žádost o dotaci a následně Vás provedeme administrativním procesem při realizaci Vašeho projektu.

Zajistíme Vám na klíč všechny zásadní úkony v rámci dotačního poradenství:

Žádost o dotaci

Veřejné zakázky

Proplacení dotace

Udržitelnost projektu

Specializujeme se na dotace pro:

Města a obce

Školy a neziskové organizace

Podnikatele

Zemědělce

background

Projekty

Pomůžeme Vám ve spolupráci s našimi prověřenými partnery s přípravou Vašeho projektu na míru. Společně dokážeme nachystat a realizovat Váš projekt doslova od A do Z.

Zajistíme Vám realizaci:

Geodetického zaměření

Projektové dokumentace

Položkového rozpočtu

Odborných a profesních posudků

Autorského a technického dozoru

Specializujeme se na projekty v oblasti:

Občanské vybavenosti

Pozemních komunikací

Zeleně a vody

Modernizace škol

Technologických a technických celků

Tendery

Pomůžeme Vám s realizací zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), nebo výběrového řízení mimo režim zákona. Rovněž zajišťujeme výběr dodavatele dle závazných pravidel příslušných dotačních titulů (IROP, OPPIK, OPŽP, PRV apod.)

Nabízíme komplexní služby pro zadavatele:

 • Konzultace a kompletní zajištění celého průběhu zadávacího řízení dle zákona, případně celého průběhu výběrového řízení mimo režim zákona, a to včetně poradenské činnosti
 • Vytvoření a správa profilu zadavatele (založení profilu zadavatele u certifikovaného poskytovatele, je-li to pro zadavatele nezbytné, uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele)
 • Uveřejňování příslušných formulářů ve Věstníku veřejných zakázek
 • Příprava pro zhodnutí o námitkách, případně zastupování zadavatele v rámci správního řízení před ÚOHS
 • Poradenství v případě, že si zadávací/výběrové řízení připravujete sami (exante i ex post)

Nabízíme komplexní služby pro dodavatele:

 • Konzultace ohledně relevantnosti podání nabídky do zadávacího/výběrového řízení
 • Zpracování nabídky dodavatele do zadávacího/výběrového řízení
 • Pro zajištění nápravného opatření v rámci zadávacího řízení připravujeme námitky proti postupu zadavatele, případně zpracováváme návrh na zahájení správního řízení proti postupu zadavatele

Vykonáváme i auditní činnost spočívající v kontrole postupu zadavatele v rámci zadávacího/výběrového řízení

 • Kontrola postupu zadavatele, zda bylo předmětné řízení realizováno v souladu se zákonem, případně s jiným právním předpisem, nařízením vlády, závaznými pravidly v rámci jednotlivých dotačních titulů, interní směrnicí zadavatele apod.
background

Strategie

Pomůžeme Vám s přípravou strategického dokumentu dle Vašich požadavků. Specializujeme se na strategické dokumenty v souvislosti s dostupnými dotačními tituly. Pomůžeme Vám ve spolupráci s našimi prověřenými partnery s přípravou komplexní strategií včetně odborných stanovisek.

Dokážeme Vám zajistit:

Studie proveditelnosti

Cost-benefit analýzy (CBA)

Finanční analýzy

Programy a plány rozvoje

Analýzy potenciálu produkce odpadu

Reference

Za posledních 5 let jsme připravili přibližně 1000 projektů v rozsahu cca 3 mld. Kč.
Podívejte se na naše reference v dotacích:

 • Města & obce
  • Lobodice, vše pro mladé sportovce

   Náklad projektu: MMR - 3 340 833 Kč

   Získaná dotace: 70 %

   Klient: Obec Lobodice

  • Obnova místní komunikace v obci Lopeník

   Náklad projektu: MMR - 3 688 094 Kč

   Získaná dotace: 50 %

   Klient: Obec Lopeník

  • Starovičky rádi sportují, na nové hřiště sprintují

   Náklad projektu: 70 %

   Získaná dotace: MMR - 2 773 348 Kč

   Klient: Obec Starovičky

  • Separace a svoz bioodpadů

   Náklad projektu: OPŽP, 10 486 724 Kč

   Získaná dotace: 53 %

   Klient: Jan Klíčník

 • Školy
  • Vybudování nové laboratoře chemie, odborných učeben a poslucháren

   Náklad projektu: IROP, 13 274 005 Kč

   Získaná dotace: 90 %

   Klient: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť

  • Modernizace odborné učebny – Ateliéru Karla Zemana

   Náklad projektu: IROP, 30 112 670,- Kč

   Získaná dotace: 85 %

   Klient: Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.

  • Učebna mechatroniky a automatizace

   Náklad projektu: IROP, 21 149 417,- Kč

   Získaná dotace: 90 %

   Klient: Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín

  • Rekonstrukce laboratoří přírodních věd

   Náklad projektu: IROP, 6 559 223,- Kč

   Získaná dotace: 90 %

   Klient: Gymnázium Uherské Hradiště

 • Podnikatelé & zemědělci
  • Pořízení strojního zařízení pro výrobní rozvoj

   Náklad projektu: OPPIK, 38 000 000 Kč

   Získaná dotace: 35 %

   Klient: ROSTRA s.r.o.

  • Modernizace zemědělského podniku - Svoboda

   Náklad projektu: PRV - 1 053 957 Kč

   Získaná dotace: 40 %

   Klient: Rostislav Svoboda

  • Farma Vacenovice

   Náklad projektu: PRV - 1 349 150 Kč

   Získaná dotace: 40 %

   Klient: Radoslav Dobrovský

  • Nosič nářadí pro profesionální nasazení

   Náklad projektu: PRV - 468 084 Kč

   Získaná dotace: 40 %

   Klient: Ing. Miroslav Kostelníček

 • Neziskové organizace
  • Dětská skupina Sovička

   Náklad projektu: OPZ, 5 986 710 Kč

   Získaná dotace: 100%

   Klient: Klubíčko Kroměříž, z. s.

  • Mikrojesle Hvězdička

   Náklad projektu: OPZ, 1 912 188 Kč

   Získaná dotace: 100 %

   Klient: S.T.O.P., z.s.

  • Na Rybníček nejen za tenisem

   Náklad projektu: MMR Cestovní ruch - 4 940 000 Kč

   Získaná dotace: 50 %

   Klient: TC Staré Město, z.s.

  • DOBRÁ Montessori školička

   Náklad projektu: OPZ, 3 444 000 Kč

   Získaná dotace: 100 %

   Klient: DOBRÁ Montessori základní škola a mateřská škola z.s.

Kontakty

regiozona s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 03624625 / DIČ: CZ03624625

ID datové schránky: vn3thwj
Číslo účtu: 2700706812/2010
Banka: FIO banka, a.s.

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 85923.

tenderzona s.r.o.
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
IČ: 08794049

ID datové schránky: vuvj44w
Číslo účtu: 2401742477/2010
Banka: FIO banka, a.s.

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 115536.